Upload-Infos


So laden Sie Dateien hoch:

1. Um auf http://crossborder.ac-cc.net Dateien hochladen zu können, müssen Sie sich zuerst anmelden.

2. Dazu finden Sie auf der Seite unten links einen Verweis mit dem Titel "Anmelden". Klicken Sie darauf.

3. Es öffnet das Anmeldeformular. Im Feld „Nutzername“ geben Sie bitte „upload“ und im Feld „Passwort“ „accc2010“ ein. (Beides ohne Anführungszeichen!)

4. Nun befinden Sie sich im Bearbeitungsmodus.

5. Um ein Bild oder einen Text zu einer speziellen Aufgabe hochzuladen, wählen Sie im Menü links die dazugehörige Seite aus. Wollen Sie zum Beispiel ein Bild zur ersten Aufgabe am Arbeitsblatt Nr. 5 „Ahoj – Hallo“ hochladen, klicken Sie bitte im Menü auf  „Arbeitsblätter“, anschließend auf „Ahoj – Hallo“ und zuletzt auf „Bublina | Blase“. Hier haben wir zur Veranschaulichung schon einmal Dateien für Sie hochgeladen.

6. Seitdem Sie im Bearbeitungsmodus eingeloggt sind, sehen Sie am oberen Rand des Browserfensters zwei zusätzliche Menüleisten. Um Bilder und Texte hochladen und bearbeiten zu können benötigen Sie nur die untere Menüleiste, genauer den Punkt „Seite bearbeiten“. Sie benötigen diesen Button, wenn Sie Bilder direkt im Inhaltsbereich veröffentlichen möchten.

7. Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, ein Bild zu veröffentlichen:

A) Als Anhang:

1. Unter der Überschrift der Seite rechts sehen Sie nun verschiedene Buttons wie „Datei hinzufügen“, „Verschieben nach“ oder „Löschen“. Klicken Sie auf den Button mit dem Namen „Datei hinzufügen“.

2. Ein neues Fenster öffnet sich. Klicken Sie nun auf „Durchsuchen“, wählen Sie die richtige Datei von ihrem Computer aus und klicken Sie auf „Hochladen“. Sie können auch eine „Dateibeschreibung“ vergeben, hier kann zum Beispiel der Name des Kindes stehen, dass die Aufgabe gelöst hat.

B) Als Seitenelement im Inhaltsbereich:


1. Klicken Sie in der oberen Menüleiste auf „Seite Bearbeiten“.

2. Sie sehen, die Ansicht der Seite hat sich leicht geändert. Klicken Sie jetzt in den grau umrandeten Kasten unterhalb der Seitenüberschrift.

3. Klicken Sie in der oberen Menüleiste auf „Einfügen“ und anschließend auf „Bild“. Ein neues Fenster öffnet sich.

4. Klicken Sie im neuen Fenster auf den Button „Durchsuchen“, wählen Sie die passende Datei von ihrem Computer aus und klicken Sie anschließend auf „Öffnen“ und „OK“.

5. Jetzt sehen Sie das hochgeladene Bild im Inhaltsbereich der Webseite. Über dem Bild liegt ein blauer Rahmen.
In der zweiten Zeile des Rahmen klicken Sie nach „Größe“ auf „M“ oder „S“. Dadurch wird das Bild so verkleinert, dass es perfekt auf die Seite passt.
             
6. Um die Beiträge zu strukturieren, klicken Sie jetzt noch auf eine leere Zeile unter dem Bild und anschließend wieder in der oberen Menüleiste auf „Einfügen“ und auf „Horizontale Linie“.

7. Klicken Sie in der oberen Menüleiste auf den Button mit der Bezeichnung „Speichern“.

Nun sehen Sie den neuen Eintrag mit der soeben hochgeladenen Datei. Haben Sie etwas Geduld: Das hochladen der Daten kann schon einige Sekunden dauern, also nicht verzagen, wenn's nicht gleich angezeigt wird!

Soubory můžete nahrát tímto způsobem:


1. Abyste mohli nahrávat soubory na http://crossborder.ac-cc.net, je nejdříve potřeba se přihlásit.

2. Vlevo dole najdete odkaz "Přihlásit se". Klikněte na něj.


3. Otevře se přihlašovací formulář. Do pole „Uživatelské jméno“ napište prosím „
upload“ a do pole „Heslo“ pak „accc2010“. (Obojí bez uvozovek!)4. Nyní se nacházíte v režimu editace.


5. Abyste nahráli obrázek nebo text ke konkrétnímu úkolu, vyberte prosím v menu nalevo příslušnou stránku. Chcete-li například nahrát obrázek k prvnímu úkolu v pracovním listě číslo 5 „Ahoj –
Hallo“, klikněte prosím v menu na „Pracovní listy“, poté na „Ahoj – Hallo“ a poté na „Bublina | Blase“. Jako názornou ukázku jsme sem už nahráli několik souborů.
6. Když jste přihlášeni v režimu editace, vidíte na horním okraji okna prohlížeče dvě další nabídky menu. Pro nahrání a zpracovávání obrázků a textů potřebujete spodní lištu menu, konkrétně bod „Upravit stránku“. Tento odkaz potřebujete, když chcete obrázky zveřejnit přímo v Obsahu.7. Máte dvě různé možnosti, jak zveřejnit obrázek.A. Jako přílohu:


1.
Pod nadpisem stránky vidíte vpravo různé odkazy jako „Přidat soubor“, „Přesunout“ nebo „Smazat“. Klikněte na odkaz „Přidat soubor“.2. Otevře se nové okno. Klikněte nyní na „Prohledat“, vyberte potřebný soubor ze svého počítače a klikněte na „Nahrát“. Můžete také zadat „Popis souboru“, zde můžete například uvést jméno dítěte, které je autorem/autorkou.B. Jako součást stránky v Obsahu:


1. Klikněte v horním menu na „Upravit stránku“.


2.
Vidíte, že se náhled strany trochu změnil. Klikněte teď na šedě orámované pole v přehledu stránky.


3.
Klikněte
v horním menu na „Vložit“ a poté na „Obrázek“. Otevře se nové okno.


4. Klikněte v novém okně na „Prohledat“, vyberte ve svém počítači potřebný soubor a klikněte poté na „Otevřít“ a pak na „OK“.


5.
Teď vidíte nahraný obrázek v Obsahu stránky. Nad obrázkem teď modrý rámeček.
Ve druhém řádku rámečku klikněte na „Velikost“ a pak na „M“ nebo „S“. Obrázek se tak zmenší, aby se co nejlépe hodil na stránku.


6.
Abyste mohli příspěvky strukturovat, klikněte nyní na prázdný řádek pod obrázkem a poté opět v horním menu na „Vložit“ a na „Vodorovná čára“.


7.
Klikněte v horním menu na „Uložit“.


Pokud vše proběhlo správně, vidíte teď nový záznam s nahraným souborem. Mějte chvilku strpení: Nahrání souborů může trvat několik sekund, neklesejte tedy na mysli, když se záznam neobjeví ihned!
Comments