6 // "Svět médií bez hranic - Grenzenlose Medienwelt"


Das Arbeitsblatt ist auf Schülerinnen zwischen 10 und 14 Jahren ausgerichtet und kann fächerübergreifend verwendet werden. Ziel des Blattes ist, den Schülerinnen über die Medienwelt die tschechische Sprache, aber auch die Region und ihre Besonderheiten lustvoll näher zu bringen, sowie aufzuzeigen, dass der (Medien-)Alltag von Kindern jenseits der Grenze ganz ähnlich dem unseren ist.

Die Inhalte sind altersspezifisch abgestuft und werden im Laufe des Arbeitsblattes anspruchsvoller, was bedeutet, dass Sie auch einzelne Teile aus dem Arbeitsblatt verwenden können und nicht unbedingt das ganze Blatt mit einer Klasse durch gearbeitet werden muss bzw. soll.Pracovní list je určen žákům/žákyním ve věku od 10 do 14 let a lze jej použít v rámci projektů přesahujících více předmětů. Cílem tohoto pracovního listu je seznámit děti zábavnou formou se světem médií, s němčinou, ale také s regionem a jeho zvláštnostmi; a samozřejmě ukázat, že média všedního dne jsou na druhé straně hranice velmi podobná

Obsah je rozdělen podle věkových skupin a v průběhu pracovního listu vyžaduje stále větší nároky. To znamená, že lze použít také jen jednotlivé části a že pracovní list nemusíte za každou cenu s jednou třídou projít celý.