Pracovní listy | Arbeitsblätter


Sehr geehrte Lehrkräfte, liebe Schülerinnen und Schüler,

wir möchten uns ganz herzlich
bei Ihnen für Ihr Interesse am Projekt „ACCC-Cross Border Schule: Regionale Kunst und Geschichte in der grenzüberschreitenden Perspektive“ bedanken.

Wir setzen 2010 mit drei neuen Arbeitsblättern für SchülerInnen aus Oberösterreich und Südböhmen unsere Serie von grenzüberschreitenden Cross Border Arbeitsblättern fort. Erstmals steht Ihnen mit dieser Webseite zusätzlich auch ein Tool zum Austausch von Inhalten zur Verfügung.

Natürlich kann eine Webseite nie den persönlichen Kontakt ersetzen: Die Übungen und Aufgaben aus den Arbeitsblättern können und sollen deshalb nach Möglichkeit im Rahmen von grenzüberschreitenden Meetings gemeinsam erarbeitet werden!Vážené paní učitelky, vážení páni učitelé, milé žákyně a milí žáci,

rádi bychom Vám srdečně poděkovali za Váš zájem o projekt „ACCC – Škola Cross Border: Regionální umění a historie v přeshraniční perspektivě“.

V roce 2010 pokračujeme v naší sérii přeshraničních Cross Border pracovních listů pro žáky/žákyně z jižních Čech a Horního Rakouska a přinášíme Vám tři nové. Poprvé máte k dispozici také nový nástroj, díky kterému si můžete vyměňovat výsledky své práce, tuto webovou stránku. 

Samozřejmě že web nikdy nemůže nahradit osobní kontakt: Cvičení a úkoly z pracovních listů jsou proto určeny zejména pro společná přeshraniční setkání podle Vašich možností!